Přídavná jména

Rozhodněte, zda je ve větě přídavné jméno přivlastňovací, nebo podstatné jméno.
Dával vinu Romanovi ().
Romanovi () kamarádi odešli.
Šel k Jirkovi ().
Plním otcovy () příkazy.
Sousedovy () krávy se zatoulaly.
Vrať knihu sousedovi ().
Jeníkovi () uletěli holubi.
Přivezeme Milošovy () bratry.
Strýcovi () psi se rozštěkali.
Vypráví o známém závodníkovi ().
Překazil otcovy () plány.
Závodníkovi () mechanici měnili několikrát kola.
Rád poslouchám Martinovy () příběhy.
Dej to Martinovi ().