Zájmena

Doplňte tvary zájmena já.
Rodiče mají rádi a starají se o .
Byl u lékař.
Proč se bojíš?
Přijď ke .
Nevíš, kdo volá?
je to líto.
Udělej si na čas.
se zdá, že tu o byla řeč.
Vy jste dobře poradili.
On má rád.
O nic neuslyšíte.
Přivedl na stopu.
Nepustil ze oči.
Proč se vyhýbáte?
Přines tu knihu.