Zájmena

Doplňte správné tvary zájmen a přepište do sešitu.
Psal mi bratr, abych (on) navštívil.
Přijď ke (já) .
Poradím se s (vy) .
Jdi za (já) .
Vezmete (já) s (se) ?
Mohu jít s (vy) ?
Půjdete s (my) ?
Co máš stále proti (já) ?
Táhnu za (se) větev.
Jak ty (já) , tak já (ty) .
Vezmi (já) s (se) .
Nenapínej (já) .
Ptal se na (ty) nějaký pán.
Žádný problém (já) není cizí.
To se rozumí samo (se) .
Smáli se sami (se) .