Zájmena

Doplňte tvary zájmen náš, váš, naše, vaše.
za v domem, pro n matku, do v třídy, z n jabloně
pod v stromem, s n přáteli, k v sousedům
pod n oknem, v n zemi, pro v nedbalost, bez v pomoci
před n školu, o v sousedce, na n spolupráci