Zájmena

Podstatná jména v závorce nehraďte tvary osobního zájmena.
Škola je neoddělitelnou součástí života.
Rád (školu) navštěvuji, i když v (škole) občas zažívám perné chvilky.
Vůbec na (školu) nemyslím jen o prázdninách.
Vděčím (škole) za mnohé, co dnes vím.
Život s (školou) je někdy těžký, ale bez (školy) by byl ještě těžší.
Konečně mám psa.
Dostal jsem (psa) od babičky.
Rád si s (psem) hraju.
Snažím se (psa) vycvičit.
Cizí lidé k (psovi) nesmějí.
Někteří z (psa) mají skutečně strach.
Mám v (psovi) svého ochránce.