Zájmena

Doplňte neúplná slova. Určete druh zájmen.
Z vprávění Kryštofa Kolumba
Cesta do Indie byla mým snem už od dětví.
O své touze jsem mluvl s přátel, nevřili však mému vprávění.
Osu mě zavál do Portugalska.
O svých plánech jsem povděl Portugalcům.
Ti mě také odmtli.
Teprve Španělé mi pomohl.
Průbh naší plavb bl skutečně nezapomenutelný.
Robouřené vlny si pohrával s našimi loděm.
Když jsme zdárně prošli mnohými úskalmi, začal jsme pomalu propadat zoufalstv, protože jsme pořá nespatřoval zem.
Až po mnoha dnech se před námi náhle začal obvovat cp zem.

mým -
mě -
svých -
naší -
si -