Zájmena

Nahraďte slova v závorkách zájmeny. Určete druh zájmen vybraných z článku.
Mám psa Dalamánka. Budu vám vyprávět, jak jsem k (Dalamánkovi) přišel.
Vlastně (Dalamánek) přišel ke mně.
Musím se smát, když si na ten (psí) příchod vzpomenu.
(Zmíněný) nebohý pejsek chodil dlouho po světě sám.
(Žádný člověk) na světě ho nechtěl.
Jednou, když utíkal s jitrničkou před rozlíceným uzenářem, doběhl s (jitrničkou) až k (v mém vlastnictví) domu.
Stál jsem zrovna venku. Jak mě uviděl, podíval se na (moji osobu) prosebně.
Když jsem se na (psa) usmál, vklouzl pod (vlastníma) nohama rovnou dovnitř.

vám -
mně -
ten -
sám -
ho -