Slovesa

Infinitiv v závorkách nahraďte nejprve tvary 1. osoby jednotného čísla času přítomného a poté 1. osoby jednotného čísla času minulého.
(Sedět) nad řekou a (pozorovat) západ slunce.
(Podivovat se) barvám na obloze.
(Obdivovat) temně růžové červánky na obzoru.
Po chvíli (vstávat) a (pokračovat) v cestě.
(Vědět) , že mě doma čeká plno práce.

(Sedět) nad řekou a (pozorovat) západ slunce.
(Podivovat se) barvám na obloze.
(Obdivovat) temně růžové červánky na obzoru.
Po chvíli (vstávat) a (pokračovat) v cestě.
(Vědět) , že mě doma čeká plno práce.