Slovesa

Doplňte. U vybraných sloves určete osobu, číslo a čas.
Jak se tak Čupera loudá, uvdí, že kousek od něho se zvedají zrnka prachu.
Narostlo to, až to blo o hlavu vtší než Čupera.
Čupera se otřásl a pomslel si, že vedra tyhle kejkle s horkým vzduchem dělají.
Jde dál a zase jako před chvlkou.
Mal vr tentokrát roste vš a vš, až je jako hasčská věž.
Za chvíl sloup prachu dovří a pomalounku zhoustne do postav mladého chasníka v zaprášeném fráčku.
Mordyje, hadry, kterej čert tohle spskal? mumlá s.
To je dost, že sis na mě vzpoml, uslší hlas.
Čupera hned vděl. Čert.
A tak se smluvili, že čert bude na Čuperovch polích orat, půdu zvláčí a křížov zaseje.
Sklzet ale budeš, Čupero, sám.
Klas budou spat čtyřnásobně, dodal čert a zmzel.

se loudá - . osoba, číslo, čas
se zvedají - . osoba, číslo, čas
narostlo - . osoba, číslo, čas
se otřásl - . osoba, číslo, čas
dělají - . osoba, číslo, čas
jde - . osoba, číslo, čas
roste - . osoba, číslo, čas
zhoustne - . osoba, číslo, čas
se smluvili - . osoba, číslo, čas
bude orat - . osoba, číslo, čas