Slovesa

Vyprávění doplňte správnými tvary sloves nejprve v čase přítomném, potom v minulém.
Vraník (nebýt) příliš krásný kůň. Rozhodně se (nemoci) rovnat koním z obrázků v knížkách, kteří se většinou bujně (vzpínat) nebo (umět) vznešeně stát s krkem do obloučku. To všechno Vraník (nedokázat) . Na stanovišti drožek u kostela (stávat) schlíple, jako když pořád něco (hledat) na dláždění. Když přes něj pan Ludvík za špatného počasí (přehodit) huňatou pokrývku, bezmála pod ní (zmizet) .

Vraník (nebýt) příliš krásný kůň. Rozhodně se (nemoci) rovnat koním z obrázků v knížkách, kteří se většinou bujně (vzpínat) nebo (umět) vznešeně stát s krkem do obloučku. To všechno Vraník (nedokázat) . Na stanovišti drožek u kostela (stávat) schlíple, jako by pořád něco (hledat) na dláždění. Když přes něj pan Ludvík za špatného počasí (přehodit) huňatou pokrývku, bezmála pod ní (zmizet) .