Slovesa

Napište v 1. osobě čísla množného.
Co bych dělal, kdybych vyhrál milion?

Kdybych vyhrál milion, nemyslel bych jen na sebe.

Snažil bych se pomoct svému okolí.

Koupil bych sazenice a vysázel bych ovocné stromy.

Dal bych také opravit silnici u našeho domu.