Slovesa

Předložené věty napíšeme ve 2. osobě čísla množného.
Zpíval bych, kdybych to uměl. - Zpívali , to uměli.
Maloval bych, kdybych měl barvy. - Malovali , měli barvy.
Učil bych se hrát, kdybych měl kytaru. - Učili se hrát, měli kytaru.
Psal bych lépe, kdybych nebyl unaven. - Psali lépe, nebyli unaveni.
Hrál bych odbíjenou, kdybych měl míč. - Hráli vybíjenou, měli míč.
Šel bych, kdybych věděli kam. - Šli , věděli kam.
Chtěl bych, abych to už měl za sebou. - Chtěli , to už měli za sebou.