Slovesa

Napište v dané osobě a čísle.
Musíš mnoho vědět, abys poznal, jak málo víš. (1. osoba čísla množného)
mnoho vědět, poznali, jak málo .
Střádej, abys mohl být štědrý. (2. osoba čísla množného)
, mohli být štědří.
Nepřivykejme špatnému, abychom nemuseli odvykat. (2. osoba čísla jednotného)
špatnému, nemusel odvykat.
Mluv vždy pravdu, i kdybys věděl, že je nepříjemná. (2. osoba čísla množného)
vždy pravdu, i věděli, že je nepříjemná.
Jednejte tak, abyste se sami pak za to nemuseli stydět. (1. osoba čísla množného)
tak, se sami pak za to nemuseli stydět.
Co by se stalo, kdybys dělal, co bys chtěl? (1. osoba čísla množného)
Co by se stalo, dělali, co chtěli?