Podmět

Doplňte neúplná slova. Určete, zda je podmět ve větách vyjádřený, nebo nevyjádřený.
Jednou v neděl jela babčka na pouť k svatému Vavřinci. (podmět )
Cesta bla daleká. (podmět )
Bla tak nucena vrazit brzčko ráno. (podmět )
Musela si proto přivstat. (podmět )
Babčka, Mach a Šebestová toho dne snídali o něco dří. (podmět )
Babčka se rozhodla vzt s sebou kouzelné sluchátko. (podmět )
Nedávno totiž jela na kontrolu do nemocnice. (podmět )
Mach a Šebestová mezitím doma nelenili a vkouzlili africký prales. (podmět )
V pralese samozřejm nemohl chybět krododýl. (podmět )
Jeden krokodl byl zvlášť nenastný. (podmět )
Otevřel svoji obrovskou tlamu. (podmět )
Spolkl babiinu nejmlejší kachnu jako malnu. (podmět )