Podmět

Doplňte neúplná slova. Ve větách vyhledejte podmět. Vypište ho, případně uveďte, že je nevyjádřený.
Zta onemocněla zmnicí. (podmět )
Babička i dědeček rádi sledují právy o počas. (podmět )
Můj malý bratr mě užuje svými dotaz. (podmět )
Zbyněk po svém úspchu pychl. (podmět ) Přestal se s námi cházet. (podmět )
Učitel jednal pořádek. (podmět )
Dva cop si plétá jen Jitka. (podmět )
Silný vítr hazoval tašky ze střechy. (podmět )
Noviny i časopisy psaly o kázách působených zemětřesením. (podmět )
Osamělý lyžař byl nalezen cela včerpán. (podmět )
Hana a Mirka obvkle bírají léčivé bliny u své chalup. (podmět )
Zvíře pozornělo. (podmět ) Asi pozorovalo blížící se nebepečí. (podmět )
Zbyšek dělil mamince vsledek koušky. (podmět )