Přísudek

Ve větách vyhledejte přísudek a určete, zda je slovesný nebo jmenný se sponou.
Vlaštovky jsou rychlí a obratní letci. ()
Většinu času stráví v povětří. ()
Poznáme je podle dlouhých štíhlých křídel a vidlicovitě vykrojeného ocasu. ()
Krátkým zobákem loví hmyz. ()
Hnízda si staví nejčastěji pod stropy stájí a chlévů. ()
Slepují je z hlíny, slámy, větviček a pírek stmelených slinami. ()
U nás se vyskytuje vlaštovka obecná. ()
Je rozšířená po celé severní polokouli. ()