Shoda přísudku s podmětem

Ve větách vyhledejte podmět. Doplňte koncovky.
Všichni muži se sešl v dílně.
Sokol poletoval nad skalam.
Slované se sjednotil.
Dívky si hrál na trávníku.
Sousedov stodol vyhořel.
Na zahrádce rozkvetl první sněženky.
Čepice visel na věšáku.
Děvčata zpíval veselé písničky.
Světla zářil do noci.
Káčata vyhledával první zelenou travičku.