Shoda přísudku s podmětem

Doplňte koncovky sloves v přísudku.
Cestující ve vozech se hlasitě bavil. Někteří z nich se seznámil po cestě.
Některé děti stál u zavřených oken. Hleděl přitom na sněhovou nadílku.
Žáci četl knihu Bylo nás pět. Při četbě se velmi nasmál.
V obrazárně visel moderní obrazy. Mnohé nás zaujal technikou malby.
V soutěži byl vyhlášen nejlepší čtenáři. Ti byl odměněn věcnými cenami.
Rodiče koupil nový nábytek. Na jeho rozmístění se pak nemohl shodnout.
Sněhové vločky se snášel na krajinu kolem. Třpytivě se pak blyštěl ve slunci.
Požárníci zlikvidoval požár rychle. Díky jejich zásahu nevznikl velké škody.
Děti v cirkuse viděl malé medvídky. Ti předvedl několik povedených kousků.
Bílé myšky se míhal v kleci. Hoši je upřeně pozoroval.
Žáci odjel na hory. Lákal je především svahy plné čerstvě napadaného sněhu.
Mladí lidé spěchal na koncert. Na stadionu se jich sešl celé davy.