Shoda přísudku s podmětem

Uvědomte si, co je podmětem. Potom doplňte koncovky sloves v přísudku.
Dušan a Dáša se dal do běhu. Žáci a žákyně se zúčastnil letního tábora.
Maminky a děti seděl v parku. Muži i ženy po práci odpočíval.
V řece se objevil kapři a štiky. Děti i rodiče stanoval u řeky.
Husy a housata pobíhal po trávě. Muži, ženy a děti šl ve skupinách.
Petr a Jana přijel. Petrklíče, prvosenky a pryskyřníky hýřil barvami.
Sýkory a vrabci neodletěl. Míče a brusle se nám líbil.
Matka se synem měl plné ruce práce. Housata a kuřata zobal trávu.
Auta i další vozidla se rozjel. Štěňata a koťata pobíhal po bytě.