Shoda přísudku s podmětem

Přísudky napište v množném čísle minulého času.
Kolotoče a horská dráha se (rozjet) .
Prodavači a prodavačky (nabízet) své zboží.
Chlapci a děvčata se (tlačit) u střelnice.
Rodiče s dětmi (přecházet) z atrakce na atrakci.
Petra a Pavla si obzvlášť (oblíbit) velkou houpací loď.
Žáci vyšších ročníků se (střídat) hlavně na centrifuze a houpacích klecích.
Balonky, trumpety a perníkové srdce (být) vzpomínkou na tento den.