Shoda přísudku s podmětem

Ptejte se na podmět. Potom doplňte koncovky sloves v přísudku.
Pilně jsme se učil. Upozorňoval nás na to předem.
Nechtěl nám sdělit podrobnosti. Závodil jsme v běhu.
Proč jste nám to neřekl? Jezdil jsme venku na kole.
Kam jste šl? Jeho výmluvy jsme už znal zpaměti.
Co jste koupil? Mockrát mi o tom vyprávěl.
To jste myslel vážně? Zdůrazňoval to několikrát.