Shoda přísudku s podmětem

Doplňte i, í / y, ý, ě / je.
V neděl se děti vypravil do divadla. Před nimi se obvila třptící se královská sň.
Ozařoval ji žárovky a skryté svtlomety. Vzadu stál trůny, které čekal na krále a královnu.
Náhle se otevřel brány. Na jeviště vstoupil trubači. Přitiskl trubky ke rtům a zatroubil.
Po nich vstoupil královští manželé. Za nimi vešl tři princezny. Měl zlaté vlas a třptivé šaty.
Když král usedl, posadil se na křesla i princezny. Opět zazněl trubky a do síně vstoupil rytíři.
Hluboce se poklonil královské rodině a usmál se na princezny. Král potom spšně pokynul rukou.
Ozval se tlumené tóny skryté hudb a rytíři zahájil ples.