Shoda přísudku s podmětem

Doplňte i, í / y, ý.
V té vs kdysi žila jedna hamžná zemanka.
Říkal o n, že se spřáhla s čarodějnicí, která j věnovala zázračnou košil.
Ta j přinášela obrovské zsky.
Ale kdo má hodně, chce mt ještě vc.
Zemanka zatoužila vbudovat ve svých lesch skelnou huť, aby zlata přibvalo rychleji než dosud.
Rozjela se do Vdně, zskala povolení a do vs se stěhoval skláři.
Kácel, kopal, těžil, práce jm šla hezky od ruky.
Zanedlouho si zemanka prohlžela první vrobky, které hned odvezl formani na trh.
Peníze se teď sypal a zemanka povzbuzovala skláře k uslovnější činnosti.