Věta jednoduchá a souvětí

Ve větných celcích vyhledejte slovesa ve tvaru určitém. Zapište, kolik má větný celek vět. U souvětí si uvědomte, které slovo spojuje věty a poté zapište jeho vzorec.
Ježibaba chtěla původně sníst sto švestkových knedlíků, ale u devadesátého třetího prostě už nemohla.
Právě se chtěla natáhnout na kanape, že si dá šlofíčka.
Vtom někdo zaklepal na dveře.
Ježibaba popadla koště a chystala se je o dotyčného vetřelce přerazit, ale za dveřmi stál čistotný pán.
Ten se přejedené ježibabě uklonil a mazlivým hlasem se představil jako zástupce firmy Eta a umlouval omámenou ježibabu tak dlouho, až jí prodal jeden z vysavačů, třebaže ježibaba vůbec neměla v chýši zavedenou elektřinu.

V1, ale V2.