Věta jednoduchá a souvětí

Doplňte neúplná slova. Zapište, kolik má větný celek vět. U souvětí si uvědomte, které slovo spojuje věty a poté zapište jeho vzorec.
Jak stařec zaslechl Odysseovo jméno, naplnil se mu oči slzam.
Odysseus už nepokračoval v předstírání a přiznal, že on sám je Odysseus.
Ukázal otci jizvu na noze a vjmenoval strom, které kdysi dostal od otce darem.
Jakmile otec pochopl, že se mu vrací jeho dlouho pohřešovaný sn, radostí omdlel.
Radost mu v prvním okamžiku málem vzala dech, brz ho však opt probudila k životu.

Jak V1, V2.