Věta jednoduchá a souvětí

Spojte věty do vhodných souvětí. Poté do sešitu zapište jejich vzorce.
Petr nevěděl,
Potěší nás,
Na obloze se ukázaly mraky,
Půjdu do lesa,
Potkávám muže,
Jeli jsme do hor,
Sundal si kabát
Radili mu,
Jakmile se vrátíte domů,
Museli jsme hračky rychle uklidit,
že cesta bude tak namáhavá.
když si na nás vzpomenete.
které nevěstily nic dobrého.
až přestane pršet.
kteří jdou do práce.
protože se nám tam líbilo.
a obul si bačkory.
aby šel raději oklikou.
určitě nám napište.
protože začalo hustě pršet.