Věta jednoduchá a souvětí

Doplňte neúplná slova. Zapište ke každému větnému celku počet vět.
Pes šel neomlně vpřed a žáci následoval samozřejm za ním. -
Prozatím to nebl žádný problém. -
Choba bla snadno prostupná, nerovětvovala se a nepřekvapovala žádným hrůzam. -
To všechno teprve mlo přijít. -
Prvním problémem mohlo být hradní podzem, odkud prýštil na všechny strany chodb jako potůčky z bezedného jezera. -
Některými už oba kluci prošl, ale jiné stále hrozil vhružným tichem. -
Odtud zřejm přicházel ty prapodivné postav. -
Po chvíl uslovného a včerpávajícího pochodu zaslechl žáci dupot a tlumené hlas. -
Šlo zcela nepokrytě o vojenské hlíky střežící nebepečné prostory. -