Věta jednoduchá a souvětí

Doplňte koncovky příčestí činného v přísudku. Rozhodněte, zdali je větný celek větou jednoduchou (VJ), nebo souvětím (S).
Do knihovny přicházel noví žáci, vracel přečtené knihy a nové si vypůjčoval. -
Chlapci měl zájem hlavně o dobrodružné romány a encyklopedie. -
Děvčata upřednostňoval dívčí romány. -
Knihovnice zařazoval vrácené knihy zpět do regálů a vybíral požadované tituly. -
Děti si mezi sebou rozebral vybrané knihy a pospíchal do svých domovů. -