Přijímání potravy

Zapisuj slova podle nápovědy.
         1        2    
    3          4       
        5           
6                   
           7        
       8            
  9      10             
                 
                 
11