Kdyby tu nic nebylo

Po přečtení básně zapiš do sešitu, jaký pocit autor v básni vyjádřil. Poté vyhledej a doplň postupně slova, která souvisejí s přírodou.

Jan Čarek: Kdyby tu nic nebylo

Kdyby tu nic nebylo,
nežli rorýs pod oblaky,
než ten bodlák pro čmeláky,
mně by se tu líbilo.

Kdyby jen ten potůček,
kdyby u mých nohou tek,
a víc nic tu nebylo,
mně by se tu líbilo.

Kdyby bylo kolkolem
jen to pole za polem
a jen slunce svítilo,
mně by se tu líbilo.

(Čarokruh)
     1      
    2      3   
         
4      5       
         
 6          
 7