Voda a pevnina

Po přečtení celého článku doplňuj slova z textu. Do sešitu vypočítej rozlohu vodstva a pevniny v kilometrech čtverečních.

Jiří Černý: Voda a pevnina

Tak jak to tedy je? Naše zeměkoule má plochu přibližně 510 milionů čtverečních kilometrů. Z této obrovské plochy celé dvě třetiny zabírá voda a jen jednu třetinu pevnina. Dobře to uvidíte, když se podíváte na mapu světa nebo na glóbus. Tam zjistíte, že pevniny je opravdu daleko méně než vody. Ale tahle situace není neměnná. Pevnina a voda spolu totiž „bojují“. Jak bojují? Voda se snaží pohltit část pevniny a pevnina se zase snaží ukrást kousek vodě.
Jak to probíhá? Tak, že například moře neustále naráží do pobřežních skal, po kouskách je udroluje, podrývá je, zkrátka snaží se rozlít dál a dál. Pevnina tak před mořem ustupuje. Ale nebojte se, že váš dům za nějaký čas zaplaví mořská voda. Ono totiž moře pracuje velice pomalu a my, lidé, to téměř nepozorujeme. A navíc, pevnina si to nedá líbit.

(Mateřídouška)
          1       
   2              
3                 
               
  4               
               
5                 
               
     6            
         7    8      
  9               
               
        10