Národní obrození

Ke jménům obrozenců přiřaď správné informace o tom, čím byli významní.