Horniny

Po přečtení článku postupně vypiš zmíněné horniny i místa, kde je objevíme. Do sešitu si vypiš, které horniny byly využity při stavbě naší školy.

Michael O'Donoghue: Horniny

Kamkoliv půjdete, všude se setkáte s horninami. Jsou z nich postaveny domy, úřady, uvidíte je na okrajích silnic. Jako oblázky jsou nahromaděny na plážích, tvoří útesy a pohoří. Jsou surovinou pro cihly a cement. Jejich jemné úlomky vytvářejí půdu, ze které vyrůstají rostliny.
První horniny
Země je stará asi 4 a půl miliardy let. Nejstarší horniny, které byly nalezeny, se vytvořily při sopečných erupcích před stovkami milionů let. Tyto horniny stále vznikají, kdykoli sopka vybuchuje. Nazývají se vyvřelé horniny.
Horniny ve městě
Nemusíte podnikat výlety do terénu do vzdálených hor, abyste studovali horniny. I ve vašem městě je mnoho různých hornin. Udělejte si vycházku po ulicích a budete udiveni, kolik hornin objevíte.
Vyjděte na ulici. Podívejte se na obrubníky. Pokud nejsou betonové, budou pravděpodobně ze žuly. Na hlavní třídě asi uvidíte řadu rozličných hornin. Mnoho starých staveb bylo vybudováno z pískovce či vápence, nebo pokud byly postaveny přibližně v posledních dvaceti letech, mohou být obloženy deskami z těchto hornin. Až půjdete do banky nebo na úřad, podívejte se na podlahu. Nejspíš bude pokryta mramorem nebo jiným tvrdým dekorativním kamenem.

(Horniny a nerosty)
   1         
          
2            
          
3          4    
          
          
    5        
6            
          
   7         
          
          
   8