Konec středověku, začátek novověku

Po přečtení článku zapisuj slova do doplňovačky podle nápovědy. Zjišťuj informace o astronomovi jménem Galileo Galilei. Do písanky zapiš vyprávění o jeho životě jako bys žil jeho život.

Jiří Černý, Pavel Zátka, Zdeněk Adla: Konec středověku, začátek novověku

Středověk pomalu dospíval ke svému konci. Lidstvo čekaly velké věci. Například objevení Ameriky v roce 1492. Nastal novověk.
Našli se odvážlivci, kteří tvrdili, že Země není hliněná placka plovoucí v moři, ale koule, která se točí kolem své osy. Tak se lidé poprvé dozvěděli, po čem vlastně chodí. Zjistili, že na Zemi je k vidění plno zajímavých věcí, a začali je zkoumat.
„Na nebi je zase Slunce, Měsíc a hvězdy,“ připomínali k tomu hvězdáři. Sestrojili dalekohled a začali je také zkoumat. Lidé si uvědomili, co všechno zmeškali, a činili se. Někteří byli až neuvěřitelně pilní. Vyznali se v řemeslech a ve vědách, malovali obrazy, tesali sochy. Spousty obrazů a spousty soch.
A aby měli všechnu tu nádheru kam uložit, stavěli prostorné domy a přepychové paláce. Brali si vzor ze starých Řeků a Římanů. Proto se tato doba nazývá dobou renesance, to znamená znovuzrozením řecké a římské kultury.

(Obrázky z českých dějin a pověstí)
1        2         
             
 3              
             
             
4          5       
             
             
   6