Co je to vesmír?

Po přečtení článku zapiš do doplňovačky, jakými slovy nazveme "všechen svět".

Josip Kleczek: Co je to vesmír?

Vesmír je staré slovanské slovo a znamená všechen svět (ves mír), všechno, co je. Naši předkové také říkali všehomír, všemír, vesmírno, veškerenstvo. Do pojmu vesmír patří i Země a vše, co je na ní.
Rčení „lety do vesmíru“ nebo „dobyli jsme vesmír“ nejsou správná. Jako bychom po návratu z procházky domů řekli: „Byl jsem se projít v České republice“ nebo „dobyl jsem Českou republiku.“ Náš domov je přece v České republice. Naše Země, biosféra a člověk jsou součástí vesmíru.

(Vesmír a člověk)
1            2     
             
             
       3        
             
     4