Vznik světa

Po přečtení článku doplňuj slova podle nápovědy. Do sešitu si nakresli a popiš dvě libovolné planety sluneční soustavy.

Různé představy o vzniku světa

Lidé v různých koutech Země si vytvářeli různé představy o vzniku světa a vývoji života na Zemi. Většinou byli přesvědčeni, že svět i živé organizmy stvořil Bůh, kterého vyznávali ve svém náboženství. Taková představa je z velké části vžitá dodnes. Staří Řekové například věřili, že svět stvořili bohové, kteří sídlili na Olympu a odtud vládli. Křesťané tvrdí, že svět vznikl z vůle jednoho Boha během šesti tvořivých dnů. Svá tvrzeni opírají o bibli. Podle muslimů vyznávajících islámské náboženství stvořil svět jejich bůh Alláh. Podle současného vědeckého názoru vznikl vesmír v důsledku obrovského výbuchu původní stlačené hmoty zvaného „velký třesk“. Život na Zemi se vyvíjel postupným vývojem od nejjednodušších organizmů k složitějším.
Co je to bible?
Bible je nejstarší ucelená kniha dochovaná do dnešní doby. Dodnes je také ze všech knih nejrozšířenější. Slovo bible je řeckého původu, v překladu do češtiny znamená „kniha“. Bible bývá nazývána také Písmo svaté, protože popisuje, jak křesťanský Bůh stvořil nebe a Zemi a jak se svět vyvíjel podle záměrů tohoto Boha. Jednotlivé knihy Písma svatého psali různí lidé v různých dobách v průběhu asi tisíce let. Při psaní je podle křesťanského podání vedl Duch svatý. V bibli rozlišujeme dvě hlavní části: Starý zákon (původně napsaný v hebrejštině) a Nový zákon (původně napsaný v řečtině).
   1    2            
               
          3       
 4    5             6   
               
          7       
               
8