Julian Tuwim: Zázraky a divy

Zpaměti doplňuj do básně vynechané rýmy. Vytleskej její rytmus. První tři sloky zarecituj ostatním tak, jak by měly být podle skutečnosti. Přivři oči a představ si libovolné jevy, zvířata a věci jinak než ve skutečnosti. Do písanky sestav podobnou báseň. Pozor na rýmy a rytmus.
Napadl v červnu
sníh na ,
štěkali ptáci,
cvrlikali .

Létaly krávy
na modré ,
na nebi pělo
zelené .

Hnízdečka v květech
motýli ,
trvalo všecko
maličkou .

Viděl jsem divy
čarovné ,
když jsem měl právě
přivřené .

Když jsem se rozhlédl,
všecko se ,
na světě zase
vše jak dřív .

Všechno se pěkně
děje a .
Od těch chvil často
přivírám .

(Ostrov, kde rostou boule)