Státy a hlavní města

K názvu státu připoj jeho hlavní město.