Rychlost světla

Počítej, jaká je rychlost světla.
za 1 sekundu
300 000 km
za 2 sekundy
km
za 3 sekundy
km
za 4 sekundy
km
za 5 sekund
km
za 6 sekund
km
za 7 sekund
km
za 8 sekund
km
za 9 sekund
km
za 10 sekund
km
za 11 sekund
km
za 12 sekund
km
za 13 sekund
km
za 14 sekund
km
za 15 sekund
km
za 16 sekund
km
za 17 sekund
km
za 18 sekund
km
za 19 sekund
km
za 20 sekund
km
za 21 sekund
km
za 22 sekund
km
za 23 sekund
km
za 24 sekund
km
za 25 sekund
km
za 26 sekund
km
za 27 sekund
km
za 28 sekund
km
za 29 sekund
km
za 30 sekund
km