Čtvrtletní práce - 1. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všech sedm částí čtvrtletní práce. Počítejte, znázorňujte si a rýsujte do sešitů. Výsledky zapisujte a nakonec si vše zkontrolujte.
1. Rozhodněte, zda platí rovnost:
888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 99 . 9 + 99 + 9 + 99 : 99

888 + 88 + 8 + 8 + 8 =
99 . 9 + 99 + 9 + 99 : 99 =
Rovnost (platí - neplatí):

2. Tři čísla dávají dohromady součet 8 000. Druhé číslo je o 1 200 větší než první. Třetí číslo je o 2 000 větší než první číslo. Která čísla to jsou?

První číslo je .
Druhé číslo je .
Třetí číslo je .

3. Na odvoz řepy je přistaveno 10 vagónů. Na každý z nich se naloží 25 tun. Řepu přivezlo 25 nákladních aut a 15 traktorů. Na každém autě je 5 tun řepy, na každém traktoru 3 tuny. Kolik tun řepy musí zemědělci ještě dovézt?

Ve vagónech je místo ještě pro tun řepy.

4. Rozhodni, zda může mít trojúhelník tyto délky stran: a = 47 mm, b = 27 mm, c = 73 mm. Pokud ho lze sestrojit, načrtni a narýsuj ho.

Trojúhelník lze sestrojit (ano - ne):

5. Cesta široká 3 metry rozdělila obdélníkový sad, jehož kratší strana má délku 1 207 metrů, na dva čtvercové sady. Kolik metrů pletiva bylo potřeba k oplocení původního sadu a kolik se bude muset přikoupit na oplocení obou čtvercových sadů?

Původně bylo potřeba metrů plotu.
Na oplocení nových pozemků potřebujeme metrů pletiva.
Musíme přikoupit metrů pletiva.

6. Maminka přinesla jablka. Z poloviny upekla závin. Pak přišel Vítek domů a snědl polovinu ze zbylých jablek. Po něm přišel Karel a snědl zase polovinu. Nakonec se vrátil tatínek a na toho zbyla dvě jablka. Kolik jablek maminka přinesla?

Maminka přinesla jablek.

7. O kolik centimetrů se změní obvod obdélníku, jestliže se jeho kratší strana zvětší o 4 cm a delší zmenší o 3 cm?

Obvod obdélníku se zvětší o cm.