Čtvrtletní práce - 2. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všechny čtyři části čtvrtletní práce. Počítejte, znázorňujte si a rýsujte do sešitů. Výsledky zapisujte a nakonec si vše zkontrolujte.
1. Zapište si pod sebe a vypočítejte. Všechny výsledky poté zaokrouhlete na tisíce:
3 617 + 497 . 2
652 173 – 417 501 : 3
5 914 . 74

3 617 + 497 . 2 = , zaokrouhlíme na
652 173 – 417 501 : 3 = , zaokrouhlíme na
5 914 . 74 = , zaokrouhlíme na

2. Petr a Jana našli dohromady 32 hřibů. Petr našel o 6 hřibů více než Jana. Kolik hřibů našla Jana a kolik Petr?

Jana našla hřibů.
Petr našel hřibů.

3. Kolik přepravek s nápoji je možné naložit na nákladní automobil o nosnosti 5 tun? Každá přepravka s lahvemi má hmotnost 25 kg a obsahuje 18 litrů nápojů. Kolik hektolitrů nápojů bude celkem přepraveno?

Nákladní automobil přepraví kusů přepravek.
Nákladní automobil přepraví hektolitrů nápoje.

4. Obdélníková zahrada dlouhá 31 m 40 cm a široká 20 m 30 cm sousedí kratší stranou s další oplocenou zahradou a na jedné delší straně má jeden metr širokou branku. Kolik pletiva je třeba koupit na oplocení zahrady, prodává-li se na celé metry? Načrtni si plánek a poté počítej.

Musíme koupit metrů pletiva.