Čtvrtletní práce - 4. čtvrtletí

  
Postupně vypracujte všech pět částí čtvrtletní práce. Počítejte, znázorňujte si a rýsujte do sešitů. Výsledky zapisujte a nakonec si vše zkontrolujte.
1. Vypočítejte:
(494 + 361) : 19 =
2 278 : 67 - 1 742 : 67 =
1 219 - 1 104 : 23 + 1 =
900 - 600 : (54 : 9) =
900 - (36 - 6) . 5 =

2. Laťka o délce 5,5 dm se má rozřezat na dvě části tak, aby první část měla tolik centimetrů, kolik má druhá část milimetrů. Jak dlouhé jsou oba díly?

První díl je dlouhý cm.
Druhý díl je dlouhý mm.

3. Žáci 5. ročníku se rozhodli přivydělat si na sklizni jahod. Na poli se jich sešlo 27. Celkem nasbírali 1 296 kg jahod. Kolik korun si vydělal každý z nich, jestliže se za 1 kg nasbíraných jahod platilo 13 Kč?

Každý žák si vydělal Kč.

4. Maminka koupila v zelenině 2,75 kg banánů, 1250 g pomerančů a 1,4 kg jablek. V potravinách koupila 1,5 kg cukru, 2 500 gramů mouky, jeden kilogram soli a 50 g droždí. Kolik kilogramů ovoce maminka nakoupila? Jakou hmotnost měly oba nákupy celkem? Ve kterém obchodě byl nákup těžší a o kolik?

Maminka nakoupila kg ovoce.
Oba nákupy měly celkovou hmotnost kg.
Těžší byl nákup v , a to o kg.

5. Narýsujte přímku p a na ní zvolte bod S. Sestrojte přímku q kolmou k přímce p tak, aby procházela bodem S. Najděte všechny body, které mají od bodu S vzdálenost 3 cm a leží na přímce p nebo na přímce q. Popište je a narýsujte úsečky, které je spojují. Jaký rovinný útvar nám vznikne?

Dostaneme .