Opakování učiva

Postupně zaokrouhli všechna zadaná čísla. V každém řádku najdi největší číslo, na které jsi zadané číslo zaokrouhlil. Vypiš si ho do sešitu a zapiš, o kolik se liší od zadaného čísla.
číslo
desítky
stovky
tisíce
desetitisíce
statisíce
450 205
129 354
607 182
748 736
356 789