Opakování učiva

Příklady si opiš do sešitu, písemně děl a výsledky si poté zkontroluj.
7 654 : 2 =
8 973 : 9 =
10 430 : 7 =
25 083 : 3 =
607 504 : 4 =
502 430 : 5 =
320 706 : 6 =
109 000 : 8 =