Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Zadané příklady vyděl písemně do sešitu, poté doplň ke každému příkladu podíl a zkontroluj si.
23 436 : 31 =
33 210 : 82 =
16 128 : 16 =
12 800 : 64 =
34 496 : 22 =
22 848 : 17 =
16 128 : 63 =
69 660 : 43 =