Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Zadané příklady vyděl písemně do sešitu, poté doplň ke každému příkladu podíl a zkontroluj si.
13 392 : 93 =
17 460 : 97 =
43 520 : 17 =
25 056 : 87 =
66 528 : 33 =
26 208 : 26 =
24 120 : 67 =
42 120 : 39 =