Posloupnost čísel

Zadaná čísla uspořádej podle velikosti od nejmenšího po největší.