Rozklad čísel pomocí tabulky

Zadaná čísla rozlož v desítkové soustavě - do tabulky zapiš počet miliónů, statisíců, desetitisíců, tisíců, stovek, desítek a jednotek.
číslo
M
ST
DT
T
S
D
J
1 356 950
2 806 035
5 005 306
905 601
68 025
3 005 627
9 159 456
528 903
3 310 893
2 508 632