Zápis čísel

K číslu napsanému slovy přiřaď správný číselný zápis.