Zápis čísel v tabulce

Prohlédni si zápis čísel v tabulce. Poté zapisuj vlevo číslo zmenšené o 1 000, vpravo číslo zvětšené o 1 000.
číslo zmenšené o 1 000zvolené čísločíslo zvětšené o 1 000
290 920
920 243
149 080
1 640 000
1 809 000
1 000 580
2 489 000
1 309 900
751 603
3 000 650